Klikni na održivo logo

ŠEST najčešćih grešaka u postavljanju fotonaponskih ćelija

ŠEST najčešćih grešaka u postavljanju fotonaponskih ćelija

Križevci 2030

ŠEST najčešćih grešaka u postavljanju fotonaponskih ćelija i o čemu razmišljati PRIJE tog procesa

Prije i tijekom ugradnje fotonaponskih ćelija potrebno je dobro se informirati kako bi se izbjegle greške i problemi.

Ugradnja fotonaponskih ćelija na krov nije jednostavan zadatak. Puno je faktora koji mogu stvoriti problem. Činjenica je, isto tako, da je ova tehnologija postala dostupnija običnim građanima. Postoje razni načini kako ih ugraditi i kako ih koristiti.

No prije i tijekom ugradnje fotonaponskih ćelija potrebno je dobro se informirati kako bi se izbjegle greške i problemi.

Najčešće greške u postavljanju fotonaponskih elektrana

1. Kriva snaga elektrane

Jedna od prvih grešaka u postavljanju fotonaponskih elektrana je kriva pretpostavka o potrošnji električne energije. Pojedini opskrbljivači namjerno potkapacitiraju snagu elektrane da bi sebi ostavili prostora za dodatnu zaradu, dok neki samostalni instalateri namjerno prekapacitiraju snagu elektrane kako bi prodali više opreme, a sve to dovodi do toga da korisnik ne ostvaruje maksimalne uštede na električnoj energiji ili pak proizvede više električne energije godišnje nego što troši, što ga u konačnici svrstava u kategoriju proizvođača.

Važno je da se svaki budući korisnik fotonaponskih elektrana dobro informira prije nego što krene u proceduru o tome tko će mu raditi projekt, ugradnju elektrane te s kojom vrstom opreme, da bi sama elektrana bila pouzdana i usklađena s trenutnim potrebama za električnom energijom korisnika.

2. Pravi projektant

Kada želite postaviti sunčanu elektranu, odabir pravog projektanta najvažniji je korak. Uloga projektanta je da dođe na lokaciju buduće sunčane elektrane kako bi snimio postojeće stanje (dimenzije i nagib krova, zasjenjenja i sl.), pregledao uvjete za buduću instalaciju (mjesto gdje će doći inverter, novi ormarić i sl.) te pojasnio korisniku najbitnije detalje o projektiranju i ugradnji elektrane. Na temelju tih podataka može se napraviti Glavni projekt, prema stvarnoj potrošnji električne energije korisnika, kako elektrana ne bi bila predimenzionirana ili projektirana na način da je premale snage od stvarne potrošnje korisnika, što se u praksi vrlo često događa.

3. Pravi konzultant

Teško je naći pravog konzultanta koji je usko vezan uz poznavanje tematike fotonaponskih elektrana te mogućnosti sufinanciranja, ali i svih ostalih informacija koje će korisniku olakšati postavljanje elektrane.

4. Odabir krivih izvođača radova

Prilikom izvođenja radova, bitno je odabrati pouzdane izvođače radova koji će ugradnju elektrane i sve potrebne instalacije napraviti u skladu sa svim propisima i sa svim potrebnim zaštitama da bi se potencijalna opasnost od neispravno ugrađenih instalacija i opreme svela na minimum.

5. Odabir opreme koja se ugrađuje

Često građani prilikom ugradnje fotonaponskih sustava odabiru jeftiniju i manje kvalitetnu opremu kako bi si smanjili troškove ne razmišljajući o tome što će se dogoditi ako oprema prestane ispravno raditi te ako će biti potrebno zamijeniti neki od dijelova koji možda više nisu dostupni na našem tržištu.

6. ‘Fejs’ i forumi

O ovoj se temi sve više raspravlja po forumima i Facebook grupama na kojima se često ne mogu pronaći pravi izvori informacija dovoljno stručnih ljudi, a što buduće korisnike često navede na krive izbore.

Kada su definirane najčešće greške u postavljanju fotonaposnkih ćelija, potrebno je vratiti se korak natrag. Naime, iako korištenje besplatne energije Sunca zvuči odlično, ipak je potrebno ispuniti neke uvjete.   

O čemu razmišljati prije nego što postavite fotonaponske ćelije

  • Jedna od važnijih stavki za ugradnju fotonaponskih sustava svakako je potrošnja električne energije građanina i isplati li mu se ugradnja takvog sustava ili ne isplati ako ima malu potrošnju električne energije (obično se to odnosi na sustave koji su snage ispod 3 kW).
  • Važno je da je objekt na koji se postavlja fotonaponski sustav legaliziran te da ima adekvatan krovni pokrov na koji se može postaviti fotonaponska elektrana (ako se radi o krovištima koji su pokriveni azbestnim pločama, potrebno ih je zamijeniti te obnoviti krovište prije nego što će se elektrana ugrađivati). Ovi isti uvjeti vrijede i ako se elektrana postavlja na pomoćni objekt umjesto na obiteljsku kuću.
  • Kako bi se izračunala potrebna snaga elektrane prema potrošnji električne energije, treba uzeti u obzir potrošnju električne energije budućeg korisnika za minimalno jednu godinu unatrag, ali također i buduće potrebe pojedinog korisnika za električnom energijom.
    • Primjerice, ako netko želi kupiti električni automobil koji će se puniti na elektranu, kod izračuna snage elektrane može se uzeti u obzir snaga baterije vozila koje korisnik namjerava kupiti (ako otprilike zna kakvo vozilo želi). Ili, pak, ako želi prijeći s grijanja na drva na grijanje na struju koristeći dizalice topline, kod izračuna snage elektrane može se uzeti u obzir potrošnja električne energije potrebna za pojedine dizalice topline. Sve ovo potrebno je reći projektantu prilikom izrade Glavnog projekta elektrane da bi se projektiranje napravilo prema zahtjevima korisnika (i trenutnim i budućim potrebama).

  • Važno je imati na umu da je životni vijek elektrane 25 godina, no to ne znači da će ona nakon toga prestati raditi ili se ‘ugasiti. Današnjom tehnologijom većina proizvođača solarnih panela jamči da će njihovi solarni paneli i dalje proizvoditi električnu energiju određenog kapaciteta tijekom trajanja jamstva (primjerice, nakon 25 godina elektrana će proizvoditi električnu energiju na otprilike 80 posto izlazne snage). Elektrana se projektira prema trenutnoj potrošnji, ali je potrebno razmišljati unaprijed i predvidjeti buduće potrebe te ostaviti prostora za buduće nadogradnje.
  • U slučaju prijava na javne pozive za sufinanciranje fotonaponskih elektrana, važno je dobro proučiti uvjete na javne pozive ili odabrati kvalitetne konzultante koji će za građane odraditi prikupljanje i pripremu dokumentacije potrebnu za prijavu na javne pozive, ali i informirati građane o svim prednostima ugradnje fotonaponskih sustava.

Više o fotonaponskim ćelijama

Izvor: https://www.zgradonacelnik.hr/

Podijeli:
Facebook
Twitter
LinkedIn