Klikni na održivo logo

U Energetsko-klimatskom uredu održana dva predavanja za poljoprivredne proizvođače

U Energetsko-klimatskom uredu održana dva predavanja za poljoprivredne proizvođače

Križevci 2030

Ne-kemijske mjere zaštite bilja

Predavanja za poljoprivredne proizvođače

Povodom obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja, jučer su u Energetsko-klimatskom uredu održana dva zanimljiva predavanja namijenjena poljoprivrednim proizvođačima te svim ostalim zainteresiranim građanima.

Predavanje „Ne-kemijske mjere zaštite bilja“ održala je dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić s Visokog gospodarskog učilišta Križevci. Sudionici ovog predavanja mogli su saznati na koji način uzgajati hranu bez upotrebe kemijskih pesticida. Različitim prirodnim postupcima uzgoja hrane, kao što su plodored, izbor površine za sjetvu i sadnju, obrada tla, prostorna izolacija, očuvanje prirodnih neprijatelja itd., stvaramo uvjete koji su nepovoljni za razvoj štetnih organizama što pojednostavljuje i pojeftinjuje poljoprivrednu proizvodnju. Prednosti ne-kemijskih mjera zaštite bilja su mnogobrojne. Ovakav način uzgoja može biti vrlo učinkovit, a kod pojedinih metoda primjena kemijskih pesticida može potpuno izostati.

Prelazak na održivu poljoprivrednu proizvodnju te provođenje ne-kemijskih mjera zaštite bilja kod uzgoja hrane očekuje poljoprivredne proizvođače iz cijele Europske unije. Strategijom „Od polja do stola“ smanjit će se upotreba kemijskih pesticida za 50% do 2030. godine te povećati organski način proizvodnje za 25%. Stoga je nužno kontinuirano provoditi edukacije poljoprivrednih proizvođača o ne-kemijskim mjerama zaštite bilja te održivim načinima uzgoja hrane kako bi ovu tranziciju dočekali spremni. Važno je napomenuti kako je za ne-kemijske metode zaštite bilja potrebna dodatna edukacija poljoprivrednih proizvođača te njihova spremnost za korištenje i provođenje tih metoda.

dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić

Drugo predavanje, „Kako ispuštanje otpadnih voda iz septičkih jama utječe na okoliš“ održao je Davor Zemljak iz Vodnih usluga. Na predavanju je objašnjeno koje su sve onečišćujuće tvari prisutne u otpadnoj vodi iz kućanstava te na koji način one utječu na okoliš – tlo, vodu, biljke, životinje i ljude. U ruralnim područjima gdje ne postoji sustav javne odvodnje, otpadne vode iz septičkih jama i dalje se ispuštaju na polja i livade ili u potoke, ne razmišljajući o posljedicama. Nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u okoliš dovodi do akumulacije štetnih tvari u tlu i podzemnim vodama te ulazi u hranidbeni lanac što negativno utječe na živi svijet i kvalitetu života. Kako bi se spriječile teške posljedice koje ovakvo zagađenje uzrokuje, nužno je otpadne vode iz septičkih jama pravilno zbrinjavati na pročistačima otpadnih voda, umjesto njihova nekontroliranog ispuštanja u okoliš.

Davor Zemljak

Oba predavanja organizirana su kao dio tematske „Zero waste“ godine koju koordinira KLIK energetska zadruga u partnerstvu s Gradom Križevcima, Visokim gospodarskim učilištem, Komunalnim poduzećem, Vodnim uslugama i Križevačkim poduzetničkim centrom, a u sklopu Europskog tjedna održivog razvoja s ciljem osvješćivanja o važnosti mijenjanja dosadašnjeg načina proizvodnje hrane te štetnosti ispuštanja otpadnih voda u okoliš.

Provedba aktivnosti u sklopu tematske godine odvija se uz podršku EIT Climate-KIC inicijative “Gradovi budućnosti jugoistočne Europe”.

Podijeli:
Facebook
Twitter
LinkedIn