crOss renoHome – Croatian One Stop Shop for Integrated Home Renovation

Osnivanju Energetsko-klimatskog ureda prethodila je izrada koncepta “one stop shopa” za energetsku obnovu kako bi našim sugrađanima na jednom mjestu pružili sve potrebne informacije i vodili ih u procesu energetske obnove njihovih kućanstava. Na temelju tog koncepta, a u suradnji s našim partnerima nastala je Life projektna prijava crOss renoHome. Ovim projektom nadogradit će se […]

Pages: 1 2