Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije

Grad Križevci sufinancira izradu projektne dokumentacije za postavljanje fotonaponske elektrane u kućanstvima Grad Križevci objavio je Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima. Prijaviti se mogu fizičke osobe, građani, koji na postojeću obiteljsku kuću žele postaviti fotonaponsku elektranu.Cilj ovog Poziva je povećanje obnovljivih […]